Protectia si confidentialitatea datelor cu caracter personal.

Acord privind prelucrarea, stocarea si folosirea datelor cu caracter personal intre Insideandout Grup SRL, cu sediul in Str. Delea Veche, nr.26, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National a Registrului Comertului sub nr. J40 /1843/11.02.2020, avand C.U.I. RO 42238580, telefon: 0740078050, email contact@globaloriomania.ro, denumita in continuare „Insideandout Grup SRL „, societatea „, „Vanzatorul „ si Dumneavoastra, numita in continuare „dumneavoastra„ sau „Utilizatorul  sau „Vizitatorul„ sau „Cumparatorul„.

Preambul

 

Avand in vedere ca, dreptul la protectia datelor cu caracter personal reprezinta pentru Insideandout Grup SRL un angajament fundamental, vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra cu responsabilitate si cu respectarea legislatiei in vigoare, inclusiv a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal.

In acest sens, va asiguram ca vom depune toate diligentele in vederea asigurarii confidentialitatii datelor cu caracter personal si vom asigura transparenta cu privire la tipul de date colectate, modalitatea de prelucrare si scopul prelucrarii.

Intrucat informatiile privind protectia datelor cu caracter personal pot fi actualizate sau modificate periodic de catre noi, va rugam sa accesati periodic pagina web: https://globaloromania.ro si sa verificati pagina noastra denumita “Protectia si confidentialitatea datelor cu caracter personal„.

Prezentul document contine informatiile esentiale despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal in cazul accesarii/utilizarii site-ului https://globaloromania.ro  sau achzitionarii produselor oferite prin intermediul site-ului https://globaloromania.ro, atat pe platforma web cat si prin intermediul aplicatiilor de telefonie mobila (denumite in mod colectiv “platforma”).

Date colectate si modalitate generala de colectare a datelor. Consimtamant.

In baza consimtamantului primit de la dumneavoastra sau in temeiul legislatiei in vigoare, prelucram urmatoarele date:

 1. a) date de identificare, de exemplu: nume, prenume;
 2. b) date de contact, de exemplu: numar de telefon, email; adresa postala;
 3. c) daca este cazul, date economice si de tranzactionare, de exemplu: informatii privind platile sau pe cele privind cardul bancar;

In general, datele cu caracter personal vor fi prelucrate online, datele fiind necesare in scopul oferirii serviciilor noastre, caz in care, daca decideti sa nu le transmieti, este posibil sa nu puteti finaliza inregistrarea dumneavoastra.

In sensul definitiei art. 4.1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal):

 • „date cu caracter personal” inseamnă orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
 • „o persoana fizica identificabila„ este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

In momentul crearii unui cont pe https://globaloromania.ro va sunt solicitate numele, prenumele, adrese de livrare si de facturare, adresa de email, numar de telefon, CNP, etc. Crearea contului dumneavoastra pe site-ul nostru si abonarea la serviciile noastre ne faciliteaza accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal.

Prin inregistrarea unui cont de utilizator pe https://globaloromania.ro, va dati acordul expres in ceea ce priveste termenii si conditiile de utilizare ale platformei, prevederi regasite in sectiunea „Termeni si Conditii„, cat si la sectiunea „Creaza cont utilizator„ – sectiunea Termeni si Conditii avand valoarea unui contract intre dumneavoastra si Insideandout Grup SRL. In acest sens, datele furnizate de dumneavoastra prin intermediul contului de utilizator https://globaloromania.ro, sunt prelucrate in temeiul 6.1 lit b.) din REGULAMENTUL (UE) 2016/679.

In momentul achizitionarii unui produs sau serviciu pe https://globaloromania.ro va sunt solicitate numele, prenumele, adrese de livrare si de facturare, adresa de email, numar de telefon, CNP, date bancare, etc.

Prin accesarea, utilizarea sau achizitionarea unui produs sau serviciu prin intermediul site-ului https://globaloromania.ro, dumneavoastra consimtiti:

 1. a) sa prelucram datele dumneavoastra, transmise online si/sau personal, in special pentru a executa serviciile achizitionate de dumneavoastra de la noi, sau pentru ca dumneavoastra sa beneficiati de toate ofertele noastre sau beneficiile oferite de noi;
 2. b) sa folosim datele dumneavoastra, transmise online si/sau personal, in scopul oferirii serviciilor si pe toata perioada oferirii serviciilor de catre noi, cum ar fi, de exemplu: in scopul gestionarii inregistrarii ca utilizator in vederea achizitionarii produselor/serviciilor noastre; in scopul livrarii produselor achizitionate de dumneavoastra, in scopul de a putea raspunde solicitarilor dumneavoastra;
 3. c) sa stocam datele dumneavoastra in scopul de marketing;
 4. d) sa transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal tertilor, furnizorilor sau prestatorilor de servicii care ne ajuta sa va oferim produsele si/sau serviciile noastre.

Temeiul juridic si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastra sunt prelucrate cu respectarea art. 6.1 din REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cu acordul dumneavoastra si/sau in temeiul legii.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este acela de a inlesni finalizea comenzilor plasate de dumneavoastra, in calitate de clienti ai Insideandout Grup SRL, respectiv de a oferi partenerilor nostri, societati comerciale ce asigura tranport, service, etc  posibilitatea de a interactiona cu dumneavoastra.

Astfel, scopul colectarii datelor cu carater personal poate fi:

 1. a) in vederea gestionarii inregistrarii ca utilizator al produselor/serviciilor oferite de noi, atat in mediul online cat si personal prin prezentarea la sediul nostru, situatie in care suntem nevoiti sa va prelucram datele personale in vederea inregistrarii dumneavoastra in baza noastra de date.
 2. b) in vederea indeplinirii si executarii serviciului achizitionat de la noi, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastra inainte de executarea serviciului;
 3. c) in vederea rezolvarii sesizarilor sau reclamantiilor;
 4. d) daca e cazul, in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ne revine;
 5. e) daca e cazul, pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 6. f) daca e cazul, pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public;
 7. g) daca e cazul, in scopul intereselor legitime urmarite de firma sau de un tert, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale dumneavoastra, care necesita protejarea datelor cu caracter personal.
 8. h) in scopuri de marketing;
 9. i) in scopul informarii dumneavoastra privind situatia achizitionarii de produse/servicii, inclusiv in scopul validarii, realizarii si facturarii serviciilor achizitionate, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la un serviciu programat, la produsele si/sau serviciile achizitionate;
 10. j) in scopul cercetarii de piata, urmarire si monitorizare a vanzarilor si preferintelor dumneavoastra.
 11. k) pentru activitati specifice departamentului Resurse Umane, in situația in care sunteți interesati sa faceti parte din echipa noastra.
 12. l) in relatiile cu consultantii nostri juridici, fiscali, contabili, marketing;

 

Drepturile dumneavoastra.

Dumneavoastra aveti dreptul:

 1. a) de a accesa datele cu caracter personal prelucrate si stocate de noi;
 2. b) de a solicita corectarea datelor cu caracter personal;
 3. c) de a solicita stergerea datelor cu caracter personal;
 4. d) de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal;
 5. e) de a restrictiona prelucrarea datelor;
 6. f) de a va opune prelucrarii datelor, iar in cazul ivirii unui diferend, va puteti adresa autoritatii competente de control – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, email: anspdcp@dataprotection.ro, web: http://www.dataprotection.ro;
 7. g) de a va retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul de a va modifica si stege datele dumneavoastra colectate prin intermediul platformei online https://globaloromania.ro confera dreptul utilizatorului de a modifica datele de contact pe care le-a inregistrat, unele aspectele de care sunteti interesat, incluzand noile informatii despre produse si servicii lansate. De asemenea, puteti sa solicitati stergerea datelor dvs. oricand

Dreptul la acces la informatiile prelucrate.

Puteti solicita confirmarea faptului ca https://globaloromania.ro prelucreaza date cu caracter personal vizand persoana dumneavoastra;

In caz afirmativ, puteti solicita accesul la urmatoarele informatii: a) scopurile prelucrarii; b) categoriile de date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internaționale; d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii; f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora; h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum si, cel puțin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

Dreptul la rectificare.

Aveti dreptul de a obține fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Ținandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor – „dreptul de a fi uitat”.

Aveti dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (b) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (c) va opuneti prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau va opuneti prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2); (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.

Exercitarea drepturilor de mai sus nu se aplica in masura in care prelucrarea este necesara, respectiv: (a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare; (b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public; (c) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice; (d) in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare știintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in masura in care dreptul exercitat este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective; sau (e) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

In cazul in care Insideandout Grup SRL prin intermediul https://globaloromania.ro a facut publice datele cu caracter personal și este obligata sa le stearga, tinand seama de tehnologia disponibila si de costul implementarii, vom lua masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice.

Durata de stocare, prelucrare a datelor cu caracter personal.

Intentionam sa pastram datele dumneavoastra personale atat pe durata derularii raporturilor contractuale, cat si ulterior cu acordul dumneavoastra si in conformitate cu obligațiile legale care ne revin. In cazul in care datele nu sunt colectate in baza unui acord, aceste date vor fi pastrate potrivit dispozitiilor legale in domeniu.

Astfel, datele furnizate de dumneavoastra vor fi prelucrate pana la incetarea scopului pentru care acestea au fost colectate, cum ar fi de exemplu pana la iesirea produselor achizitionate din perioada medie de utilizare legala. In perioada prelucrarii, persoanele vizate dispun oricand de dreptul de a solicita incetarea prelucrarii datelor.

Securitatea datelor cu caracter personal.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate/stocate cu respectarea confidentialitatii si a securizarii datelor, prin folosirea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a le proteja impotriva distrugerii ori pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat.

Pentru confidentialitatea si securitatea datelor https://globaloromania.ro e protejat de o parola.

Va atragem, insa, atentia ca masurile luate pentru a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal in mediul online nu sunt intotdeauna sigure, de aceea transmiterea informaţiilor prin intermediul internetului, de exemplu prin intermediul retelor de socializare, trebuie facuta intotdeauna cu precautie, intrucat exista riscul ca datele dumneavoastra sa fie accesate şi utilizate de catre terţe persoane neautorizate de noi. Prin urmare, in astfel de situatii, noi nu vom fi responsabili pentru protectia datelor dumneavoastra.

Ca atare, in ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informatiilor colectate intr-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absoluta a acestor informatii in timpul transmiterii sau stocarii in sistemele noastre. In caz de incalcare a securitatii care va pune in pericol confidentialitatea sau informațiile personale ne angajam sa va informam de aceste lucruri, fie prin intermediul acestui site fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice).

Prelucrarea datelor in contextul utilizarii generale a https://globaloromania.ro.

Cu ocazia accesarii platformei https://globaloromania.ro vom colecta informatii despre dispozitivul de accesare si vom stoca aceste date pe serverele noastre.

In acest sens, putem colecta informatii despre tipurile si versiunile de browsere folosite; sistemul de operare folosit pentru accesarea sistemului; website-urile terte de pe care se acceseaza website-ul nostru; data si ora accesarii platformei; adresa IP; furnizorul de servicii Internet (ISP) ale dispozitivului de acces; precum si alte informatii similare utilizate in vederea salvgardarii sistemelor noastre IT de la atacuri cibernetice. Pentru ratiuni de securitate (de exemplu pentru a putea trasa un eventual atac cibernetic impotriva platformei) vom stoca asemenea pe un termen de 30 zile, dupa care vom anonimiza sau sterge aceste date. Prelucrarea si stocarea temporara a adreselor IP se intemeiaza conform art. 6.1 lit f.) din GDPR, intrucat afisarea continuturilor site-ului, respectiv mentinerea securitatii propriilor noastre sisteme IT reprezinta interesul legitim al https://globaloromania.ro.

Dezvaluirea si transmiterea informatiilor cu caracter personal.

In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale sau in vederea indeplinirii serviciilor achizitionate, datele dumneavoastra pot fi transmise catre terte persoane care ne sprijina in realizarea serviciilor ce vi le oferim, cum ar fi:

–           furnizorilor, prestatorilor/colaboratorilor de servicii;

–           institutii financiare;

–           organe specializate in descoperirea si prevenirea fraudei;

Daca dumneavoastra nu doriti divulgarea datelor personale acestor categorii de terti, va rugam sa ne contactati la adresa de email contact@globaloriomania.ro.

Datele cu caracter personal se vor transmite in vederea furnizarii produselor si serviciilor solicitate de dumneavoastra. In cazul in care informatia e necesara partenerilor companiei pentru imbunatatirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavoastra. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de https://globaloromania.ro doar in masura in care este necesara asistenta lor. Putem transmite informatii cu caracter personal autoritatilor sau institutiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinte daca: (a) e prevazut intr-o dispozitie legala; (b) protejeaza drepturile platformei https://globaloromania.ro sau companiilor afiliate; (c) previne o infractiune sau protejeaza siguranta nationala; (d) protejeaza siguranta individului sau siguranta publica;

Date de contact unde va puteti exercita drepturile dumneavoastra.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitari/cereri la adresa de email contact@globaloriomania.ro sau la sediul Insideandout Grup SRL.

Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea. Putem respinge/ignora cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vadit nefondate.

Daca aveti intrebari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, ne puteti contacta la adresa de email: contact@globaloriomania.ro

Shopping Cart